Papež a Hitlerjugend


Papež

„Po čtrnáctých narozeninách v roce 1941 byl Ratzinger zařazen do Hitlerjugend, neboť od prosince 1939 bylo toto členství povinné pro každého německého chlapce, který dosáhl 14 let.“ zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.

„Říšská vláda proto přijala následující zákon, který tímto stanovuje:

§1. Veškerá německá mládež na území Říše je zahrnuta do Hitlerjugend. §2. Veškerou německou mládež je vyjma domova a školy třeba vychovávat v rámci Hitlerjugend tělesně, duchovně a zvykově v duchu národního socialismu ke službě národu a národnímu společenství. §3. Úloha výchovy veškeré německé mládeže v rámci Hitlerjugend je svěřena Říšskému mládežnickému vedoucímu NSDAP. Tímto se stává „Mládežnickým vůdcem Německé říše“. Má postavení nejvyššího říšského úřadu se sídlem v Berlíně a je bezprostředně podřízen Vůdci a Říšskému kancléři.“ Dostupné v angličtině a němčině.

Zdroj: http://www.freepub.comehere.cz/vsechno/papez-v-hitlerjugend