Slovensko z webu 27. januara 2012


“POSUNÚŤ VOĽBY!!!!!”

“POSUNÚŤ VOĽBY!!!!!”

“POSUNÚŤ VOĽBY!!!!!”

ZABRANIŤ DNEŠNÝM a MINULÝM

POLITIKOM KANDIDOVAŤ!!

POLITICKÝ ODPAD..