Slovensko-petícia : STOP privatizácii


Reforma = EUTANÁZIA 

Zo 118 nemocníc SR: už 79 nie je priamo riadených štátom, trh so zdravím už začal. Štátne nemocnice v r.2011 podfinancovala vláda v miliardách Sk, a do dlhov ich doviedli stranícki riaditelia. Verejnosť reagovala petíciou na vlády zákon o prevode 30 štátnych nemocníc na Akciové Spoločnosti (AS). Prevod je účelový, zameraný na privatizáciu, asociálny a proti verejnému záujmu. Po prevode na AS už neexistuje cesta späť, lebo o privatizácii-predaji do súkromných rúk, o bankrote, rozhodne„dosadený” riaditeľ AS. Legislatíva : vláda už zaviedla zákon o „legalizácii zisku” aj z verejných financií v zdravotníctve., zákon o prevode majetku na privátnu osobu”., ale neexistuje zákon o udržaní AS v sieti štátnych nemocníc. Privatizáciou AS vznikne obrovský nepomer len 9 štátnych nemocníc a 109 neštátnych, ktorý nemá v EÚ obdobu. Priame platby sa ešte zvýšia a zníži sa dostupnosť zdravotníctva. Štát by tak presunul obrovskú finančnú záťaž zdravotného ošetrenia na peňaženku občana. Rozsiahla likvidácia siete 30 štátnych nemocníc, pri našej najnižšej mzde v EÚ, je vlastne plánovaná EUTANÁZIA …preto STOP veľkej privatizácii štátnych nemocníc, a STOP väčšiemu trhu v zdravotníctve SR! ZÁKERNOSŤ prevodu : je neviditeľnosť ceny. V r.2011 spotrebuje zdravotníctvo SR viac ako 100 miliárd Sk = (3.5 mld. Eur). Nová, kvalitná nemocnica má hodnotu 10 miliárd SK=(330 mil. Eur). Po privatizácii AS sa chorí, zo všetkých 80 okresov SR, budú môcť ošetriť len v neštátnej, privátnej okresnej nemocnici, aj s EÚ cenami, lebo si región za miliardy novú štátnu nemocnicu nepostaví. EÚ ceny : lek.vyšetrenie :=250Eur, malý chir.preväz=120 Eur.,chir.zákrok do 1cm=350-700Eur.,1-2-4 hod.operácia =7-10-20tisíc a viac Eur., 1noc-lôžko=5002000Eur.,zv.prsníkov= 4250 Libier, Londýn, 1zubná protéza=1-2000Eur. odb.časopis =300USD,, odb.lek.kongres=700-1000Eur. EÚ zdravie : už 65 rokov majú občania EÚ v štátnych nemocniciach zabezpečenú dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, v rámci sociálne solidárneho systému, v ktorom „zdravý prispieva chorému, a bohatší chudobnému“. Príkladom je 80-90% štátneho zdravotníctva v Nemecku, alebo vo Švédsku. Štát v ňom kontroluje dostupnosť, cenu a kvalitu. Pacient v EÚ si môže vybrať ošetrenie aj v menšej sieti privátnych nemocníc, ktoré deklarujú vyšší komfort, špeciálne služby a kvalitu, ale za cenu aj výrazne vyššiu. ŠTÁTNE nemocnice: sú „Miliardové banky na zdravie”. Sú pilierom prosperity občana a štátu, a sú našim rodinným zlatom“. Privatizáciu 30 štátnych nemocníc je možné významom prirovnať k „prevodu tranzitu plynu” za 130 miliárd Sk=(4 mld. Eur), Bude mať nedozierne dôsledky, občan bude ohrozený najvyššou mierou chudoby v EÚ. Opustením sociálne solidárneho systému zdravotníctva, zavádzame trhový, (ako v USA). Budeme ho mať prví a jediní v EU?= ako zdravotnícka čierna ovca EÚ. SR zdravie: občan SR má už najdrahšie zdravie v EU. Ročne platí najviac v EU 30 miliárd Sk=1mld Eur.,.hradí to z mesačnej mzdy, najmenšej v EÚ,=760 Eur. Na zdravie občanov dáva vláda z rozpočtu len 4.32% =najmenej v EU (OECD). „Likvidáciou“ štátnych nemocníc a rozširovaním „trhu zdravia“, vznikne dvojfarebné zdravotníctvo pre super bohatých a super chudobných. Pod hrozbou choroby sa bude občan obávať zdravotne – ekonomického nevoľníctva. Vznikne transformačný trojuholník : A=zlatá baňa majiteľa, B=oči pre plač chorých, C=čierne diery v štátnej pokladni. ZDRAVIE = tovar? : trhovo-liberálne zdravotníctvo USA je viac „platená služba a zdravie tovar”(zaviedol prezident Nixon 1972). 45-47 miliónov nepoistených., poistenie mesačne 4 čl. rodiny=1-2tisíc USD, cisársky rez, pôrod dvojčiat=10-40 tisíc USD., pohotovosť 1noc=10tisíc USD. Operácia úrazu ruky=15-60tisíc USD., odb.vyš:=3-5tisícUSD. Zdrav. starostlivosť a poistenie v USA je najdrahšie na svete. Vystihuje to výrok Dr. D. Himmelsteina: „ak nie ste Bill Gates , vašu rodinu delí od bankrotu jedna choroba” aj komentár L.Štaidla po 19 hod. ošetrení na pohotovosti v USA : „za tuto péči, před kterou nás búh (a jakkoliv barevný parlament) ochraňuj” ..moje poišťovna zaplatila 15.800 USD.

www.zachranmezdravotnictvo.sk